I. Privacy

Ochrana soukromí popisuje způsoby, jakým Správce zpracovává a chrání osobní údaje a soukromí Subjektu údajů. Vychází z nového nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, obecně známém jako GDPR.

 • Správce a zpracovatel osobních údajů kromě údajů o platební kartě (dále jen S1): DriveSmart, s.r.o., IČ 064 265 57, DIČ CZ064 265 57, se sídlem V mezihoří 2448/4, Praha 8, 180 00; ZenklCB, s.r.o., IČ 281 313 39, DIČ CZ281 313 39, se sídlem Jírovcova 2, České Budějovice, 370 01

 • Správce a zpracovatel údajů o platební kartě (dále jen S2): ČSOB, a.s., IČ 000 013 50, DIČ CZ000 013 50, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

 • Správce a zpracovatel údajů v případě vymáhání pohledávky (dále jen S3): ERECEIVABLES MANAGEMENT s.r.o., IČ 02215055, se sídlem Starochodovská 1360/78, Praha 4, 149 00

 • Subjekt údajů: Nájemce, resp. uživatel služby GoDrive

1. Zpracování osobních údajů

S1 zpracovává identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo řidičského průkazu), kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, e-mail, tel. číslo, účet Facebooku, účet Google), údaje obsažené v životopisech uchazečů o zaměstnání pro účely výběrového řízení, historii objednávek, dodávek a faktur a údaje o reklamacích.

S2 zpracovává údaje, které jsou podrobně popsány na jeho webových stránkách www.csob.cz, v zásadě se jedná o číslo platební karty, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celkovou částku transakce.

 

2. Účel  zpracování osobních údajů

S1 zpracovává údaje za jednoznačně vymezeným účelem:

 • poskytnutí služeb vč. reklamací: identifikační a kontaktní údaje, doba a datum rezervace vozu. Údaje jsou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu.

 • uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy: identifikační a kontaktní údaje, doba a datum rezervace vozu, místo vyzvednutí a odevzdání vozu. Údaje jsou zpracovávány (archivovány) po dobu 4 let, pokud by bylo zahájeno soudní řízení, tak po celou dobu tohoto řízení.

 • zasílání obchodních sdělení v podobě e-mailových newsletterů: kontaktní údaje v souladu se zákonem 480/2004 Sb. Údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou, dokud se Subjekt neodhlásí z odběru. To může provést přímo v newsletteru kliknutím na "Odhlásit se".

 • plnění povinností v oblasti účetnictví a daní: zpracování údajů podle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byla služba realizována.

Účely zpracování údajů S2 jsou k dispozici na www.csob.cz

S3 zpracovává údaje za jednoznačně vymezeným účelem:

 • uplatňování nároků z nezaplacených pohledávek: identifikační a kontaktní údaje, doba a datum rezervace vozu, místo vyzvednutí a odevzdání vozu. Údaje jsou zpracovávány (archivovány) po dobu 4 let, pokud by bylo zahájeno soudní řízení, tak po celou dobu tohoto řízení.

​​​​​3. Zabezpečení osobních údajů

S1 zpracovává údaje způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických  a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Konkrétně to zamená, že data Subjektu jsou uložena v datovém centru v České republice, opatřeném certifikací TIER III, a přístup k nim mají jen oprávnění pracovníci S1.

S2 zabezpečuje údaje způsoby uvedenými na webových stránkách www.csob.cz.

4. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů S1 nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Vyjádření k automatizovanému rozhodování a profilování ze strany S2 je uvedeno na www.csob.cz.

5. Předávání osobních údajů třetím stranám

S1 nepředává osobní údaje Subjektu údajů třetím stranám, s výjimkou veřejného zájmu, kdy se může jednat o stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků v soudním, správním či mimosoudním řízení.

Vyjádření k předávání osobních údajů třetím stranám ze strany S2 je popsáno na webových stránkách www.csob.cz.

6. Práva Subjektu údajů

Subjekt údajů může vůči S1 uplatnit veškerá individuální práva definovaná GDPR, a to prostřednictvím e-mailu info@drivesmart.cz. Pro každé individuální právo je nutné zaslat zvláštní e-mail, v jehož předmětu bude právo pojmenováno. V těle předmětu pak musí být přesně definován požadovaný výkon práva. Pokud jsou splněny tyto podmínky, do 5 pracovních dnů je Subjekt konktaktován S1, a to telefonicky, přičemž dojde k ověření, zda byl e-mail s žádostí o výkon práv(a) požadován oprávněnou osobou. Po úspěšném ověření je do lhůty dané zákonem právo vykonáno. V případě neúspěšného ověření toto právo vykonáno není.

Subjekt údajů může vůči S2 uplatnit veškerá individuální práva definovaná GDPR, přičemž vyjádření k postupu nalezne na webových stránkách www.csob.cz.

II. Terms and conditions

 • GoDrive service is operated by DriveSmart s.r.o. company

 • GoDrive carsharing service may be used by anyone who has smartphone (Android or Apple), credit or debit card issued in all countries except US and Africa with enough money that would cover service costs, valid driving license for cars, e-mail, phone number and passport

 • GoDrive service may be used both for private and business purposes. We are VAT payers

 • GoDrive service operates in Ceske Budejovice in zones, where you have to pick them up and return them back after reservation end. Exact zone size and location is displayed in mobile app. You can travel with rented car through EU

 • You have to finish registration process in order to rent our car. Registration is performed exclusively in mobile app. You need e-mail or Facebook account or Google account, driving license, passport and credit or debit card with enough money to use the service. Personal data placed on your card are securely stored in payment gateway of CSOB bank so we cannot access them. When adding card, we need to validate it by charging you for 1 CZK, which we return back immediatelly. You card has to be allowed for internet payments

 • After making the reservation in mobile app, you can see exact car location 30 minutes before reservation start. You can also unlock the car up to 10 minutes before reservation start through mobile app. You can start with start/stop button placed on the right side of the steering wheel

 • You have to return the car in the same zone you pick it up, lock it through mobile app and press Finish reservation button. You are charged after this moment from your card - it is necessary to have enough money on it to avoid penalty fees. Pricelist is available in Prices section on our web and in the mobile app

 • Cars are insured in all-risk option with 5.000 CZK customer participation. We reserve the right to charge you for this amount if any damage is done or you are the guilty party of the of road accident. When you are part of road accident, you are obliged to call the Police. Please inform us immediately when any damage occurs on rented car

 • If the car is damage at the moment you are not entitled to drive a car according to Czech law, customer participation is 100% of the damage, because the insurance is not valid

 • When interior is dirty while you drive the car, you have to clean it on your own. When exterior is dirty while driving the car, you do not need to clean the car unless the car would not be legally competent to be operated

 • You are not allowed to drive or park the car in places where mobile operators signal is not available (garage, atomic shelter etc.

 • You are not allowed to smoke in the car under penalty

 • You can find USB slot or mobile phone charging cable in every car

 • Please call our 24/7 HelpLine if any problem occurs. Phone number available in mobile app

 • Fuel is included in rental price. If you need to fuel up the car, please use CCS card in those pumps that accept CCS (90% of CZ pumps) - actual list available on web www.ccs.cz or you can ask petrol pump attendant. CCS car is protected by PIN that will be displayed in the app during active reservation period. CCS card not valid in abroad - please pay with your card or cash and send us the receipt - we will send you money back on your bank account. CCS card is placed in glove box

 • Car may be driven only by user that is registered within our mobile app

 • All your personal data are protected with the best care according to GDPR EU regulation

 
 
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

Follow us on social networks

stažený soubor (2).png

Download the app

©2020 by GoDrive & DriveSmart s.r.o.          Privacy protection